Category Archives: Tin tức

Panel phòng sạch phục vụ cho ngành y tế, điện tử, thực phẩm… là vật liệu xây dựng được quan tâm nhiều hiện nay. Trong phòng sạch sẽ có những yêu cầu nghiêm ngặt về vi khuẩn và bụi. Đặc biệt trong phòng mổ, tiêu chuẩn panel phòng sạch có yêu cầu cao,